Διδασκόμενα Μαθήματα Γ’ Κύκλου Σπουδών

Για αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων, μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών στη σελίδα Περίγραμμα Μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7
2 ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 8
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7
4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 8
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ECTS
1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 10
2 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ECTS
1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10
2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 10
3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ECTS
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 10
2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10
3 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ECTS
1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10
2 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 10
3 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ECTS
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 10
2 DATA MINING ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BIG DATA) 10
3 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 10
4 ΕΥΦΥΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10
5 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10
6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 10
7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 10
9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 10
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ECTS
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SOC, ASIC & FPGA 10
2 AYTONOMA ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 10
3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 10
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 10
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

error

Enjoy this page? Please spread the word