Διδασκόμενα Μαθήματα Δ’ Κύκλου Σπουδών

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS                                                              ΤΙΤΛΟΣ
101 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΝΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
102 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
103 6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
104 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
105 6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
211 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 221 6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING
212 6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 222 6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή τριών(3) μαθημάτων από τα κατ’επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
213 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 223 6 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
214 6 ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 224 6 ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
215 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 225 6 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
216 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 226 6 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ VLSI
217 6 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
227 6 OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
218 6 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 228 6 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SoC,
ASIC & FPGA
201 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ 229 6 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
202 6 ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
203 6 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
                              Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS ΤΙΤΛΟΣ
301 30 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
error

Enjoy this page? Please spread the word