Δ’ Κύκλου Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Δ' Κύκλου Σπουδών

Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων

 

ΏΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00-11:00

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

11:00-12:00

 

>>

 

 

 

 

12:00-13:00

 

>>

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ & ΚΑΠΟΥΛΑΣ

 

13:00-14:00

 

>>

 

 

>>

 

14:00-15:00

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

>>

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING

ΑΓΓΕΛΗΣ & ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

 

 

ΓΛΑΒΑΣ

15:00-16:00

 

>>

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

 

>>

>>

ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ

 

16:00-17:00

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING

>>

 

 

>>

ΑΓΓΕΛΗΣ &​​ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ

 

 

17:00-18:00

>>

>>

>>

 

 

>>

 

 

18:00-19:00

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ EDGE COMPUTING

 

>>

 

 

>>

ΔΟΥΜΕΝΗΣ

 

 

19:00-20:00

>>

 

>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Δ' Κύκλου​​ Σπουδών

Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού

 

ΏΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

09:00-10:00

 

 

 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΤΥΛΙΟΣ &​​ ΛΙΑΓΚΟΥ

 

 

10:00-11:00

 

 

 

>>

 

 

11:00-12:00

 

 

 

>>

 

 

12:00-13:00

 

 

 

>>

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΤΖΑΛΛΑΣ &​​ ΓΛΑΒΑΣ

ΑΔΑΜ

ΜΑΝΤΑΚΑΣ

ΓΚΟΓΚΟΣ

 

15:00-16:00

 

>>

>>

 >>

>>

 

16:00-17:00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

>>

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 >>

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΤΑΜΠΑΚΑΣ

17:00-18:00

>>

>>

>>

 >>

>>

 

18:00-19:00

ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

>>

ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

>>

 

ΑΔΑΜ

ΣΤΥΛΙΟΣ &​​ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

 

 

19:00-20:00

>>

 

>>

 

>>

 

20:00-21:00

 

 

>>

 

 

 

 

error

Enjoy this page? Please spread the word