Επιχειρησιακή Έρευνα

Την Παρασκευή 18 / 11 / 2016
το μάθημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ
θα πραγματοποιηθεί από τις 13:00 έως τις 18:00
αντί της προγραμματισμένης ώρας 15:00-20:00
μετά από αίτημα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο διδάσκων
Χρήστος Γκόγκος

error

Enjoy this page? Please spread the word