Ιατρική Πληροφορική

Σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων
Τζάλλας Αλέξανδρος

error

Enjoy this page? Please spread the word