Εξέταση του μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος “Επιχειρησιακή Έρευνα”
θα πραγματοποιηθεί στις 6/2/2017 στις 16:00 με 18:00
στο αμφιθέατρο Α.

Ο διδάσκων
Χρήστος Γκόγκος

error

Enjoy this page? Please spread the word