Μέχρι 17 Φεβρουαρίου η δήλωση Διπλωματικών Εργασιών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α’ Κύκλου Σπουδών καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Για προτεινόμενα θέματα, επισκεφθείτε τη σελίδα http://grads.ce.teiep.gr/diplomatikes1ou/

error

Enjoy this page? Please spread the word