Ερευνητική διάλεξη «Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs (Attribute-Based Credentials) για την προστασία της ιδιωτικότητας» στις 29 Μαρτίου

Την Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs (Attribute-Based Credentials) για την προστασία της ιδιωτικότητας».

Όλες, σχεδόν, οι εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (π.χ. πρόσβαση σε περιεχόμενο με συνδρομή, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ.) απαιτούν από τον χρήστη ένα στοιχείο ταυτότητας ώστε να γίνει ο έλεγχος του εάν επιτρέπεται ο χρήστης να έχει πρόσβαση. Παραδοσιακά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο τρόπος ταυτοποίησης ενός χρήστη βασίζεται σε έναν μηχανισμό όπου ο χρήστης δίνει όνομα χρήστη και κωδικό (username – password). Επειδή ο μηχανισμός αυτός έχει αρκετές αδυναμίες και δεν είναι ασφαλής η χρήση του σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ασφάλεια και προστασία των εφαρμογών και ψηφιακών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, έχουν αναπτυχθεί πιο ασφαλείς μηχανισμοί, έχουν αναπτυχθεί πιο ασφαλείς μηχανισμοί, οι οποίοι, παρέχουν με επαρκή ασφάλεια όσον αφορά στην ταυτοποίηση του χρήστη, δεν παρέχουν, ωστόσο, ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων του. Δεν παρέχουν, δηλαδή, προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, λοιπόν, θα παρουσιαστούν τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs για την προστασία της ιδιωτικότητας, μια νέα τεχνολογία κρυπτογράφησης που επιτρέπει τη μερική αναγνώριση κάποιων ιδιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναλλαγές.

Εισηγήτρια: Δρ Βασιλική Λιάγκου, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Δρ Πανεπιστημίου Πατρών

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Ερευνητικές Διαλέξεις
error

Enjoy this page? Please spread the word