Ερευνητική διάλεξη «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις» στις 26 Απριλίου

Την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις».Το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του διαδικτύου και αντανακλά τη δυνατότητα των συσκευών να ανταλλάσσουν πληροφορίες (όχι απλά δεδομένα), και να συνεργάζονται αυθόρμητα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αντίστοιχα, τα αυτόνομα οχήματα είναι οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν φορτία ή/και ανθρώπους με ασφάλεια και χωρίς ανθρώπινη επιτήρηση. Οι τεχνολογίες που υλοποιούν το IoT και την αυτόνομη οδήγηση αναπτύσσονται παράλληλα και ωριμάζουν συνεργατικά, αποτελώντας πυλώνες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών αντιμετωπίζει ακόμη επιστημονικές προκλήσεις, ενώ η υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών (σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων), θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Στο πλαίσιο της διάλεξης θα συζητηθούν τρέχουσες προκλήσεις και θα παρουσιαστούν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων, στους τομείς της αυτοματοποίησης κτηριακών εγκαταστάσεων, της ενεργειακής αυτονομίας ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών drones.

Εισηγητής: Γρηγόρης Δουμένης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δρ. ΗΜ ΕΜΠ

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

error

Enjoy this page? Please spread the word