Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγορίθμους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα. Οι διαλέξεις θα είναι ανοικτές για τα μέλη ΕΠ/Πανεπιστημιακούς υποτρόφους και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι δύο πρώτες σεμιναριακές διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε Internet of Τhinks (ΙοΤ) δίκτυα:

  • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γακηλάζου Βασιλική θα παρουσιάσει τα πρωτόκολλα επικοινωνιών και τους κρυπταλγορίθμους που μπορούν να εφαρμοστούν σε IoT δίκτυα για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, με βάση την ερευνητική εργασία: “Enforcing Security Mechanisms in the IP-Based Internet of Things: An Algorithmic Overview”, των Simone Cirani , Gianluigi Ferrari και Luca Veltri
  • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μασκλαβάνος Ιωάννης θα παρουσιάσει μια υλοποίηση κρυπταλγορίθμου που βασίζεται στις ελλειπτικές καμπύλες που μπορεί να εφαρμοστεί σε συσκευές δικτύου IoT με βάση την ερευνητική εργασία: Optimized ECC Implementation for Secure Communication between Heterogeneous IoT Devices” των Leandro Marin, Marcin Piotr Pawlowski και Antonio Jara.

Για τις επόμενες σεμιναριακές διαλέξεις, θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις.

One thought on “Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Comments are closed.

error

Enjoy this page? Please spread the word