“Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα”: Πρόσκληση σε συνάντηση με τους Διδάσκοντες

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β κύκλου σπουδών και Β εξαμήνου σε συνάντηση
την Τετάρτη 11/10/2017 και ώρα 15:15
στο εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.
Στη συνάντηση αυτή θα τεθούν θέματα σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση της ύλης τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων.

Εκ των διδασκόντων

error

Enjoy this page? Please spread the word