Αναβολή μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
για προσωπικούς λόγους του διδάσκοντος.

error

Enjoy this page? Please spread the word