Εξέταση Μαθήματος Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι
η γραπτή εξέταση του μαθήματος Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 23/2/2018 στις 15:00-17:00 στο αμφιθέατρο Α του Τμήματος
error

Enjoy this page? Please spread the word