Πρόγραμμα Εξεταστικής Β’ Κύκλου Σπουδών

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Παρουσίαση Project στις 18/6/18
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Παρουσίαση Ατομικών Εργασιών Τετάρτη 20/6/18
Αυτόνομα Δίκτυα Αισθητήρων Εξέταση εργασίας Σεπτέμβριος 2018

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Επιχειρησιακή Έρευνα Εξέταση Τετάρτη 4/7/2018 10:00- 12:00
Μεγάλα Δεδομένα Ανάθεση Εργασιών
Ιατρική Πληροφορική Εξέταση τελικής εργασίας Παρασκευή 6/7/18 15:00-18:00
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Εξέταση Τετάρτη 27/6/2018, 14:30-16:30

 

error

Enjoy this page? Please spread the word