Πρώτη συνάντηση για το Εργαστήριο του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Τρίτη 17:00 – 19:00, θα γίνει η πρώτη συνάντηση για το Εργαστήριο του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων στο Εργαστήριο Ε3.

Διδάσκων είναι ο Δρ. Γεώργιος Τσουμάνης.

error

Enjoy this page? Please spread the word