ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 19/11

Το μάθημα Λειτουργικά συστήματα, Ταυτόχρονος και Κατανεμημένος Προγραμματισμός δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα,

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, λόγω ασθένειας του καθηγητή.

error

Enjoy this page? Please spread the word