ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, θα πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων.

Θα πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων για όλους τους κύκλους σπουδών.

 

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

error

Enjoy this page? Please spread the word