ΕΞΕΤΑΣΗ – ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εξέταση των εργασιών του μαθήματος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ θα γίνει στις 27/2/2019 και ώρα 15:00-17:00

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

error

Enjoy this page? Please spread the word