ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η εξέταση των εργασιών του μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ θα γίνει στις 27/2/2019 και ώρα 17:00-19:00

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

error

Enjoy this page? Please spread the word