ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ενότητα Συναρτησιακός Προγραμματισμός του μαθήματος Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

θα εξεταστεί με εργασίες τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  17.00-19.00

 

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

 

 

error

Enjoy this page? Please spread the word