Εξέταση Διπλωματικής με τίτλο: “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η δημόσια τελική εξέταση/ παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ της μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Μαρία Μάρη με τίτλο:

“ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

error

Enjoy this page? Please spread the word