Παρουσίαση  της Διπλωματικής με θέμα: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας εύρεσης και αξιολόγησης εκτάκτων γεγονότων με βάση αναφορές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.”

Tην Παρασκευή 19/4/2019 και ώρα 10:00 θα γίνει Εξέταση- Παρουσίαση  της Διπλωματικής
Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Σπύρου Κατσάνου με θέμα:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας εύρεσης και αξιολόγησης εκτάκτων γεγονότων με βάση αναφορές 
στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
Στη διάθεσή σας ,
 η γραμματεία του ΠΜΣ
error

Enjoy this page? Please spread the word