Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας με τίτλο “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

Σας ενημερώνουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η παρουσιάση/ τελική εξετάση της Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ιωάννη Μασκλαβάνου, Δευτέρα 9/9/2019 και ώρα 13:45

error

Enjoy this page? Please spread the word