Λειτουργικά Συστήματα ταυτόχρονος και παράλληλος προγραμματισμός

Η επαναληπτική εξέταση στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα ταυτόχρονος και παράλληλος προγραμματισμός

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02/10/2019 στις 3 μμ.

 

Εκ της γραμματείας του ΠΜΣ

error

Enjoy this page? Please spread the word