Συναρτησιακός και Λογικός Προγραμματισμός (επαναληπτική εξέταση)

Η επαναληπτική γραπτή εξέταση του μαθήματος Συναρτησιακός και Λογικός Προγραμματισμός στην ύλη του Λογικού Προγραμματισμού

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/10/2019 στις 16:00-18:00.

Εκ της Γραμματείας του ΠΜΣ

error

Enjoy this page? Please spread the word