Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δώδεκα (12) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου: τον Φεβρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και τον Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο, και επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ διδακτικού έτους 2018-2019

Έναρξη Μαθημάτων 01.10.2018

Λήξη Μαθημάτων 18.01.2019

Αναπλήρωση Μαθημάτων 21.01.2019- 25.01.2019

Χειμερινή Εξεταστική Περίοδος 28.01.2019- 08.02.2019

error

Enjoy this page? Please spread the word