Παρουσίαση  της Διπλωματικής με θέμα: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας εύρεσης και αξιολόγησης εκτάκτων γεγονότων με βάση αναφορές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.”

Tην Παρασκευή 19/4/2019 και ώρα 10:00 θα γίνει Εξέταση- Παρουσίαση  της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Σπύρου Κατσάνου με θέμα: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας εύρεσης και αξιολόγησης εκτάκτων γεγονότων με βάση αναφορές  στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.“ Στη διάθεσή σας ,  η γραμματεία του ΠΜΣ

Εξέταση Διπλωματικής με τίτλο: “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 19/3/2019 και ώρα 12:00 θα γίνει η δημόσια τελική εξέταση/ παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ της μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Μαρία Μάρη με τίτλο: “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ/ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

Ανακοίνωση για Ακύρωση Μαθημάτων

Σύμφωνα με το ακαδημαικό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα από την Πέμπτη 7/3/2018 έως και Τρίτη 12/3/2018. Οπότε τις συγκεκριμένες ημέρες δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Από τη Γραμματεία

Εξέταση μαθήματος – Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες του Δ’ Κύκλου Σπουδών

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες του Δ’ Κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 22/2/2019 και ώρες 14:00-16:00   Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.    

Εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ”

Την Τρίτη 18/2/2019 και ώρα 14:00 θα γίνει η δημόσια τελική εξέταση/ παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ του μεταπτυχιακού Φοιτητή Χαρμπή Δημήτριου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ”   Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας “ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ”

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Σαλωνίτη Αγγελικής με τίτλο “ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ” αναβάλλετε για την Τετάρτη 20/2/2019 και ώρα 14:00   Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.