Διδάσκοντες

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαρτζιώτης Φώτιος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λιαροκάπης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στεργίου Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λιάγκου Βασιλική, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γλαβάς Ευριπίδης, Καθηγητής , Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μαργαρίτη Σπυριδούλα, 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαρτζιώτης Φώτιος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δουμένης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λιαροκάπης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στεργίου Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λιάγκου Βασιλική, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Βασιλειάδης Δημήτριος, Πληροφορικός, Αν. Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφορικής και Δομών, τ. Προϊστάμενος Κέντρου Δικτύων & Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου


Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αστρακάς Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γκόγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δουμένης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μαριάτος Ευαγγελινός, Δρ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Συνεργάτης Dialog Semiconductor
Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τσιλιγιάννη Ευαγγελία, MSc, PhD Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσίπουρας Μάρκος, Ερευνητής Πληροφορικής, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τσούλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φουτσιτζή Γεωργία, Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

error

Enjoy this page? Please spread the word