Εγχειρίδιο Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες

Η κατάθεση της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Η Διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου

Download the PDF file .

error

Enjoy this page? Please spread the word