Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωστακιοί Άρτας
Τ.Κ. 47150
Ταχ. Θυρίδα 110
e-mail: gradsce@teiep.gr
Τηλ. Επικ. :

2681050334 (Γραμματεία ΠΜΣ)
2681050330 (Χρ. Στύλιος, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)
26810 50499, 50341 (Γραμματεία Τμήματος)

error

Enjoy this page? Please spread the word