Προτεινόμενες Διπλωματικές Β’ Κύκλου 2017-18

Συλλογή δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων (επιταχυνσιόμετρα), οι οποίοι θα βρίσκονται τοποθετημένοι επάνω σε βαδιστή, με σκοπό τον καθορισμό τη καταγραφή και την αξιολόγηση βασικών χαρακτηριστικών της κίνησης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

[1]M. Sousa, A. Techmer, A. Steinhage, C. Lauterbach and P. Lukowicz, “Human tracking and identification using a sensitive floor and wearable accelerometers,” 2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom), San Diego, CA, 2013, pp. 166-171. doi: 10.1109/PerCom.2013.6526728

[2]Y. Chen and C. Shen, “Performance Analysis of Smartphone-Sensor Behavior for Human Activity Recognition,” in IEEE Access, vol. 5, pp. 3095-3110, 2017. doi: 10.1109/ACCESS.2017.2676168

[3]Davila C. Juan, Cretu Ana-Maria, and Zaremba, Marek, “Wearable Sensor Data Classification for Human Activity Recognition Based on an Iterative Learning Framework”, Sensors 2017, 17(6), 1287; doi:10.3390/s17061287

Απαραίτητες γνώσεις:

Προγραμματισμός κινητών συσκευών, WSN.

Αγγλικά

Επιβλέπων/ oντες Καθηγητής/ τές:

Δημόπουλος Δημήτριος ddimop@teiep.gr

Περιγραφή θέματος Διπλωματικής Εργασίας:

Ζητείται η διερεύνηση του προβλήματος NILM (Non Intrusive Load Monitoring) και η παρουσίαση λύσης που να δέχεται ως είσοδο χαρακτηριστικά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύ, άεργο ισχύ, ένταση, ενέργεια κλπ) για την κεντρική παροχή μιας ή περισσότερων κατοικιών και να εντοπίζει με σχετική ακρίβεια τις επιμέρους συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Hart, George William. “Nonintrusive appliance load monitoring.” Proceedings of the IEEE 80, no. 12 (1992): 1870-1891.
 2. Batra, Nipun, Jack Kelly, Oliver Parson, Haimonti Dutta, William Knottenbelt, Alex Rogers, Amarjeet Singh, and Mani Srivastava. “NILMTK: an open source toolkit for non-intrusive load monitoring.” In Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems, pp. 265-276. ACM, 2014.
 3. Zoha, Ahmed, Alexander Gluhak, Muhammad Ali Imran, and Sutharshan Rajasegarar. “Non-intrusive load monitoring approaches for disaggregated energy sensing: A survey.” Sensors 12, no. 12 (2012): 16838-16866.

Απαραίτητες γνώσεις:

Προγραμματισμός (java ή python ή C++), στατιστική, μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα, μεγάλα δεδομένα.

Επιβλέπων/ oντες Καθηγητής/ τές:

Γκόγκος Χρήστος cgogos@teiep.gr

Περιγραφή θέματος Διπλωματικής Εργασίας:

Για ένα σύνολο από εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν σε μια ετερογενή υπολογιστική υποδομή, ζητείται η δημιουργία ευρετικών και άλλων μεθόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ζητείται η ανασκόπηση του χώρου και η παραγωγή πρωτότυπων προσεγγίσεων για το πρόβλημα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Gogos, Christos, Christos Valouxis, Panayiotis Alefragis, George Goulas, Nikolaos Voros, and Efthymios Housos. “Scheduling independent tasks on heterogeneous processors using heuristics and Column Pricing.” Future Generation Computer Systems 60 (2016): 48-66.
 2. Al-Qadhi, Abdulrahman K., Ahmad Alauddin Ariffin, Rohaya Latip, Nor Asila Wati Abdul Hamid, and Ammar S. Al-Zubaidi. “Two Stages Transfer Algorithm (TSTT) for Independent Tasks Scheduling in Heterogeneous Computing Systems.” In Journal of Physics: Conference Series, vol. 1018, no. 1, p. 012021. IOP Publishing, 2018.

Απαραίτητες γνώσεις:

Προγραμματισμός (java  ή python ή C++), τεχνικές βελτιστοποίησης, μηχανική μάθηση.

Επιβλέπων Καθηγητής:

Γκόγκος Χρήστος cgogos@teiep.gr

Περιγραφή θέματος Διπλωματικής Εργασίας:

Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων σε Πανεπιστήμια είναι ένα ισχυρά συνδυαστικό πρόβλημα και έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας ζητείται η ανασκόπηση του προβλήματος στις διάφορες μορφές του και η πρόταση επίλυσής τουλάχιστον μιας από τις μορφές του χρησιμοποιώντας τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού και αποσύνθεσης του προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Gogos, Christos, Panayiotis Alefragis, and Efthymios Housos. “An improved multi-staged algorithmic process for the solution of the examination timetabling problem.” Annals of Operations Research 194, no. 1 (2012): 203-221.
 • Woumans, Gert, Liesje De Boeck, Jeroen Beliën, and Stefan Creemers. “A column generation approach for solving the examination-timetabling problem.” European Journal of Operational Research 253, no. 1 (2016): 178-194.

Απαραίτητες γνώσεις:

Προγραμματισμός (Java, ή Python ή C++), επιθυμητές γνώσεις γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.

Επιβλέπων Καθηγητής:

Γκόγκος Χρήστος cgogos@teiep.gr

Τα κοινωνικά δίκτυα γνωρίζουν μια πρωτοφανή επέκταση και χρήση από συνεχώς αυξανόμενο πλήθος χρηστών και δημοφιλών εφαρμογών (Web 3.0)  τα οποία παράγουν τεράστιες ποσότητες ετερογενών δεδομένων  (big data). Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα μελετηθούν τα κοινωνικά δίκτυα και η χρήση τους για την εύρεση πολιτιστικών και τουριστικών προτύπων ( θεματικές τάσεις, ομάδες χρηστών, sentimental analysis).  Θα μελετηθούν υπάρχουσες εφαρμογές, η χρήση τους, θα αναλυθούν τα δεδομένα και θα εξετασθεί πως συμβάλουν στην ενίσχυση  και δημιουργία  εφαρμογών με μεγαλύτερη ευφυία. Θα εξετασθούν αλγόριθμοι επεξεργασίας των δεδομένων και απόκτηση βαθιάς γνώσης και στην συνέχεια μοντελοποίησή της.

Θέματα προς εξέταση:

 • Μέθοδοι και αλγόριθμοι εξόρυξης, ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα
 • Εξαγωγή προτύπων και γνώσης από τα δεδομένα.
 • Οπτικοποίηση αλληλεπιδράσεων & αλληλεσυσχετίσεων.
 • Μοντελοποίηση γνώσης.
 • Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας χρηστών των κοινωνικών δικτύων.

Βιβλιογραφία

 1. Shahnawaz, Parmanand, A. (2017). Sentiment analysis: Approaches and open issues. International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), 154-158. Greater Noida, doi: 10.1109/CCAA.2017.8229791.
 2. Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei. «Data Mining: Concepts and Techniques»
 3. Ullman: “Mining of Massive Datasets” http://i.stanford.edu/~ullman/mmds.html

Απαραίτητες γνώσεις:

Προγραμματισμός (java ή python ή C++), Γνώσεις εξόρυξης δεδομένων.

Επιβλέποντες Καθηγητές:

Χρυσόστομος Στύλιος / Πέτρος Καρβέλης

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας (VR) σε εφαρμογές μάθησης([1]-[5]).

Η χρήση του VR μπορεί:

 • να βελτιώσει τις μαθησιακές επιδόσεις: ορισμένες τεκμηριωμένες εμπειρίες σημειώνουν ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση της απόδοσης των χρηστών για την κατανόηση των αφηρημένων προβλημάτων κατά την εξερεύνηση των τρισδιάστατων περιβαλλόντων.
 • να παρέχει ευκολία στη χρήση μιας και παρέχει μια ρεαλιστική αλληλεπίδραση του χρήστη σε κάθε πιθανή πρακτική εξάσκηση
 • την παροχή των μαθησιακών εμπειριών σε πραγματικούς χώρους που χωρίς την εικονική πραγματικότητα δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν.
 • την πιο κατανόησή και εμπειρική κατανόηση σε αφηρημένες θεωρητικές έννοιες.

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη εργαλείων εικονικής πραγματικότητας για την βελτίωση της κατανόησης δεξιοτήτων στο αντικείμενο της θεωρίας της πληροφορίας ([7]). Πιο συγκεκριμένα το εργαλείο θα πρέπει να είναι κομμάτι των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (MOOC – massive open online course MOOC([6])) για να μπορεί να παρέχει διακρατική online μάθηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε εικονική πραγματικότητα παραδείγματα μάθησης που θα ενισχύουν την κατανόηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των γνωστικών αντικειμένων της θεωρίας της πληροφορικής.

Τα παρεχόμενα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να παρέχουν την αξιολόγηση των  ικανοτήτων και  δεξιοτήτων  του χρήστη στο αντικείμενο της πληροφορικής.

Βιβλιογραφία

[1]Moreno, R.; Mayer, R.E. Learning science in virtual reality multimedia environments: Role of methods and media. J. Educ. Psychol. 2002, 94.

[2]Bailenson, J.N.; Yee, N.; Blascovich, J.; Beall, A.C.; Lundblad, N.; Jin, M. The use of immersive virtual reality in the learning sciences: Digital transformations of teachers, students, and social context. J. Learn. Sci. 2008, 17, 102–141.

[3]Hwang, W.Y.; Hu, S.S. Analysis of peer learning behaviors using multiple representations in virtual reality and their impacts on geometry problem solving. Comput. Educ. 2013, 62, 308–319.

[4]Jou, M.; Wang, J. Investigation of effects of virtual reality environments on learning performance of technical skills. Comput. Hum. Behav. 2013, 29, 433–438.

[5]Buttussi, F.; Chittaro, L. Effects of different types of virtual reality display on presence and learning in a safety training scenario. IEEE Trans. Visual. Computer Graph. 2017

[6]Vaughan, N.; Gabrys, B.; Dubey, V.N. An overview of self-adaptive technologies within virtual reality training. Comput. Sci. Rev. 2016, 22, 65–87

[7] Vasiliki Liagkou, Dimitrios Salmas and Chrysostomos Stylios: Realizing Virtual Reality for Industry 4.0. In 12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 18-20 July 2018, Gulf of Naples, Italy

Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις:

Σχεδίαση Αλγορίθμων

-Γνώσεις προγραμματισμού σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού ή αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού

Επιβλέποντες:

Χρυσόστομος Στύλιος & Βασιλική Λιάγκου

Το SAML SSO λειτουργεί μεταφέροντας την ταυτότητα του χρήστη από μία οντότητα σε μία άλλη. Αυτό γίνεται μέσω ανταλλαγής ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων XML([1]). Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη λογισμικού που θα εφαρμόζεται σαν πρόσθετο εργαλείο στον internet explorer του χρήστη ώστε να επιτευχθεί η πιστοποίηση και ο έλεγχος του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα το εργαλείο θα πρέπει να είναι κομμάτι των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθήματων (MOOC – massive open online course MOOC([2])) για να μπορεί να παρέχει έλεγχο πρόσβασης σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον αξιολόγησης των μαθησιακών ικανοτήτων του χρήστη.

Βιβλιογραφία

 1. Antoine Delignat-Lavaud, On the security of authentication protocols on the web, University Department Inria Paris-Rocquencourt, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01469937/document
 2. Vaughan, N.; Gabrys, B.; Dubey, V.N. An overview of self-adaptive technologies within virtual reality training. Comput. Sci. Rev. 2016, 22, 65–87
 3. Liagkou and C. Stylios, An E-Competence evaluation portal for Software Engineering master Course International Journal on Information Technologies & Security  Technology, pp. 27-38 (2017).

Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις:

– Σχεδίαση Αλγορίθμων

-Γνώσεις προγραμματισμού σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού ή αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού

Επιβλέποντες:

Βασιλική Λιάγκου & Χρυσόστομος Στύλιος

Στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι

 • Η μελέτη συμμετρικών κρυπταλγόριθμων κατάλληλων για ΙοΤ δίκτυα που είναι ανθεκτικοί σε επιθέσεις([2]).
 • Ανάπτυξη αλγορίθμου σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού ή σε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού

Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση κρυπταλγόριθμων κατάλληλων για ΙοΤ δίκτυα ([1],[3])που είναι ανθεκτικοί σε επιθέσεις. . Για τη βελτιστοποίηση των κρυπτογραφικών μεθόδων θα γίνει χρήση της συμμετρικής κρυπτογράφησης. Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία με την υλοποίηση θα αξιολογηθεί ο χρόνος κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης.

Βιβλιογραφία

 • Raza U., Kulkarni P., Sooriyabandara M. Low power wide area networks: An overview. IEEE Communications Surveys Tutorials, 2017. (99):1 – 1.
 • Chatzigiannakis Y.,Liagkou V, Spirakis P. Providing End-to-End Secure Communication in Low-Power Wide Area Networks (LPWANs). In: 2nd International Symposium on Cyber Security Cryptography and Machine Learning (CSCML 2018).
 • Vasiliki Liagkou, Dimitrios Salmas and Chrysostomos Stylios: VR training model for exploiting security in LPWAN. In 12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 18-20 July 2018, Gulf of Naples, Italy

Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις:

– Σχεδίαση Αλγορίθμων

-Γνώσεις προγραμματισμού σε δομημένη γλώσσα προγραμματισμού ή αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού

Επιβλέποντες:

Βασιλική Λιάγκου & Χρυσόστομος Στύλιος

Oι πλημμύρες συγκαταλέγονται στους πιο επικίνδυνους και καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους, που επηρεάζουν τις ανθρώπινες ζωές, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες σε ολόκληρο τον κόσμο[1],. Μάλιστα ο κίνδυνος της πλημμύρας δεν θα υποχωρήσει στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής μιας και τόσο η ένταση όσο και η συχνότητα των πλημμυρών θα αυξηθούν σε  πολλές περιοχές του κόσμου.

Στην περιοχή της Άρτας και πιο συγκεκριμένα στην κοίτη του Αράχθου  παρατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα πλημμύρες [2].

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων για την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας (Flood Risk Maps) για την περιοχή του Αράχθου. Θα μελετηθούν αλγόριθμοι για την δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας και την δημιουργία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων όπου θα εφαρμοσθεί η τεχνικής Analytic Hierarchy Process [3]. Θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου εικόνες και βίντεο που θα καταγραφούν με χρήση Drones από τα οποία θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή λεπτομερούς τρισδιάστατου ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου. Τέλος θα εφαρμοσθούν μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή γνώσης.

Βιβλιογραφία

 1. Khan, S.I.; Hong, Y.; Wang, J.; Yilmaz, K.K.; Gourley, J.J.; Adler, R.F.; Brakenridge, G.R.; Policelli, F.; Habib, S.; Irwin, D. Satellite Remote Sensing and Hydrologic Modeling for Flood Inundation Mapping in Lake Victoria Basin: Implications for Hydrologic Prediction in Ungauged Basins. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2011, 49, 85–95.
 2. D. Stylios and P.P. Groumpos (Eds), Integrated Information System for Natural Disaster Management: Methodologies, Approaches, Case Studies, Good Practices. Patras Science Park, ISBN 978-960-85817-4-6 (2009).
 3. Saaty, T.L. Decision making with the analytic hierarchy process. J. Serv. Sci. 2008, 1, 83–98.

Απαιτήσεις/ Απαραίτητες Γνώσεις:

Σχεδίαση Αλγορίθμων

-Γνώσεις προγραμματισμού

– Γνώσεις επεξεργασίας εικόνων/ γραφικών

Επιβλέποντες:

Πέτρος Καρβέλης & Χρυσόστομος Στύλιος

Περιγραφή θέματος Διπλωματικής Εργασίας:

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας θα ενοποιηθούν εργαλεία για την μέτρηση διαφορετικών ευρημάτων σε ιστοπαθολογικές εικόνες μικροσκοπίας σε μια πλατφόρμα. Στόχος είναι η υλοποίηση υπάρχοντων αλγορίθμων, αλλά και η ανάπτυξη νέων, σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. Επίσης θα επιδιωχθεί η βελτιστοποίηση τους με τεχνολογίες επιτάχυνσης επεξεργασίας γραφικών μέσω GPU, και παράλληλης επεξεργασίας. Στην πλατφόρμα θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων παραγόμενες από σαρωτή μικροσκοπίας, τις οποίες ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί, μέσα από την πλατφόρμα. Στόχος επίσης είναι η πλατφόρμα να υποστηρίζει δημόσια βάση δεδομένων εικόνων την οποία θα μπορούν ερευνητές να κατεβάσουν για να δημιουργήσουν τα δικά τους εργαλεία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 • Tsipouras, N. Giannakeas, A.T. Tzallas, Z.E. Tsianou, P. Manousou, A. Hall, I. Tsoulos, E. Tsianos, “A Methodology for Automated CPA Extraction using Liver Biopsy Image Analysis and Machine Learning Techniques,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 140, pp. 61-68, 2017.
 • Tsiplakidou, M.G. Tsipouras, N. Giannakeas, A.T. Tzallas, P. Manousou, “Automated assessment of hepatic steatosis based on liver biopsy image processing”, Information: Selected Papers from the Workshop on Intelligent Systems and Applications in Healthcare, 8(36), 2017. doi:10.3390/info8010036
 • Giannakeas, M. Tsimplakidou, M. Tsipouras, P. Manousou, R. Forlano, K. Votis and A. T. Tzallas, “Image Enhancement of Routine Biopsies: A Case for Liver Tissue Detection,” In Proc. of 17th annual IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE), Washington, US, 2017.
 • Giannakeas, M. G. Tsipouras, A. T. Tzallas, R. Forlano, M. Vavva, E. C. Karvounis, M. Tsimplakidou and P. Manousou, “Measuring Steatosis in Liver Biopsies using Machine Learning and Morphological Imaging,” In Proc. of 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), Thessaloniki, Greece, 2017.

Απαραίτητες γνώσεις:

Python, Database mySQL, MVC Architecture, Javascript 7, HTML, CSS3, MATLAB.

Επιβλέπων/ oντες Καθηγητής/ τές:

Νικόλαος Γιαννακέας

Loading...
error

Enjoy this page? Please spread the word